Bài diễn văn của ĐTC tại đất nước Rumani một đất nước từng bị Cộng Sản cai trị

0
12Bài diễn văn của ĐTC trước Tổng thống và các nhà cầm quyền dân sự tại đất nước Rumani một đất nước từng bị Cộng Sản cai trị.

“Đây là thời điểm thích hợp để nghĩ lại ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi Rumani được giải phóng khỏi chế độ đàn áp tự do dân sự và tôn giáo, cô lập quốc gia khỏi các nước châu Âu khác, và dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế và sự cạn kiệt các năng lực sáng tạo của nó. Trong những năm này, Rumani đã cam kết xây dựng một nền dân chủ lành mạnh thông qua tính đa nguyên trong các lực lượng chính trị và xã hội và đối thoại qua lại của họ, thông qua sự thừa nhận căn bản tự do tôn giáo và thông qua sự tham gia đầy đủ của quốc gia vào diễn đàn quốc tế. Rumani được giải phóng khỏi chế độ đàn áp tự do dân sự và tôn giáo, cô lập quốc gia khỏi các nước châu Âu khác, và dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế và sự cạn kiệt các năng lực sáng tạo của nó. Trong những năm này, Rumani đã cam kết xây dựng một nền dân chủ lành mạnh thông qua tính đa nguyên trong các lực lượng chính trị và xã hội và đối thoại qua lại của họ, thông qua sự thừa nhận căn bản tự do tôn giáo và thông qua sự tham gia đầy đủ của quốc gia vào diễn đàn quốc tế. “

Nguồn: https://thitruongbitcoin.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thitruongbitcoin.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here