Bộ luật Lao động 2019: Chương 3 Mục 3 Điều 35 49

0
10Bộ luật số: 45/2019/QH14
Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019

CHƯƠNG III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Mục 3: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã
Điều 46. Phương án sử dụng lao động
Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 48. Trợ cấp thôi việc
Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

Nguồn: https://thitruongbitcoin.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thitruongbitcoin.com/phap-luat/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here